Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het BBV verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2016

12

14

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

2017

14

13

2018

10

12

2019

13

13

2020

13

11

In 2020 zijn in Gouda meer jongeren naar Halt doorverwezen dan gemiddeld in Nederland.

1. Veiligheid

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2020

5,4

4,5

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

1. Veiligheid

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2020

6,7

6,2

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

1. Veiligheid

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2020

3,7

1,8

2020: 4,1

Het aantal woninginbraken is sterker gedaald dan verwacht. Landelijk vertonen deze cijfers een nog sterkere daling.