Investeringen

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.

Pr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Totaal krediet

Uitgaven tot en met 2020

Uitgaven 2021

Bijdragen van derden

Restant per 31-12-2021

Heffing*

Jaar gereed

Afsluiten

1

Vernieuwbouw De Ark

6.206

1.203

4.813

0

190

E

2022

N

1

Renovatie Goudse Waarden

20.684

682

9.191

0

10.811

E

2023

N

1

WesterG Grondwerk tijdelijke OW huisvesting

121

0

127

0

-6

E

2021

J

1

Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024

33.592

684

78

32.830

E

2024

N

2

Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg

0

0

0

0

0

E

2023

N

2

Investeringen afvalinzamelingen

427

209

57

0

161

H

2022

N

2

ECO park

3.645

0

149

0

3.496

H

2021

N

2

Aanvulling ECO park

357

0

173

0

184

H

2021

N

2

Ondergrondse containers PMD ombouw

150

0

65

0

85

H

2021

N

2

Rioleringskrediet 2021

0

0

4.669

4.669

0

H

2021

J

3

Verduurzaming Vastgoed 2018

861

0

529

0

332

E

2021

N

3

Verduurzaming Vastgoed 2019

298

0

35

0

263

E

2021

N

3

Verduurzaming Vastgoed 2020

621

607

14

0

0

E

2021

J

3

Doorontw. 2de verd. Chocoladefabriek

1.000

147

850

220

3

E

2023

N

3

Verduurzamen beg.gr./1e etage Chocoladefabriek

923

0

40

0

882

E

2021

N

3

Voorzieningencluster Westergouwe Cluster 1

40.619

0

302

0

40.317

E

2025

N

3

Aanleg 4 laadpleinen elektrische auto`s

127

0

37

127

90

E

2021

J

3

Valondergronden (speeltuinen)

250

0

0

0

250

E

2021

N

3

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

4.057

1.875

1.099

0

1.083

M

2022

N

3

Mobiliteitsplan js 2021

396

0

161

0

236

M

2021

N

3

GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie

185

0

6

0

179

M

2021

N

3

Maatr. knelpunt.verkeer en VCP 2020-2021

6.438

667

912

0

4.859

M

2021

N

3

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 40jr

564

0

487

0

77

M

2021

J

3

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 20jr

5.006

0

4.634

0

372

M

2021

J

3

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 15jr

782

0

676

0

106

M

2021

J

3

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 10jr

263

0

269

0

-6

M

2021

J

3

Brug Winterdijk 14

250

2

241

0

7

M

2021

N

3

Parkeerplan Gouda 2020

100

0

26

0

74

M

2021

N

3

verv VRI Goejanverw Fl singel 2017

399

4

0

0

395

M

2024

N

3

Herinrichting Sportlaan

235

0

0

0

235

M

nvt

N

3

Mobiliteitsplan js 2020

114

114

0

0

0

M

2021

J

3

Vervanging Kade - en Walmuren 2023

3.500

0

0

0

3.500

M

2024

N

3

Kwaliteitsverhoging binnenstad Jaarschijf 2021

75

0

0

0

75

M

2021

N

3

Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg

253

0

0

0

253

M

2022

N

4

Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr

727

625

14

0

89

E

2021

N

4

Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr

954

956

6

0

-8

E

2021

N

5

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

236

232

1

0

3

E

2021

N

5

Brug sportpark Oosterwei (2020)

60

58

1

3

1

E

2021

J

5

Renovatie hockeyveld 3 GMHC (2020)

452

437

10

19

5

E

2021

J

5

Renovatie hoofdveld sportveld Ona (2021)

534

0

573

74

-39

E

2021

J

5

Renovatie veld 7 sportveld Oosterwei (2021)

125

0

126

17

-1

E

2021

J

5

Zonnepanelen (325) Mammoet

126

81

0

0

45

E

2021

N

5

Zonnepanelen (88) Zebra

34

26

0

0

9

E

2021

N

5

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

202

202

0

0

0

E

2021

J

5

Ledverlichting Sportpark Uiterwaard 2020

67

64

0

3

3

E

2021

J

5

Sanitair Waterrecreatie Regentessepltsn

180

0

0

0

180

E

2022

N

6

Vervanging camera toezicht js 2019

44

23

20

0

0

E

2021

J

6

Vervanging camera toezicht js 2020

51

0

38

0

13

E

2021

J

6

Vervanging camera toezicht js 2021

45

0

6

0

39

E

2021

N

6

Vervanging Video managem syst Stadstoez

125

0

9

0

116

E

2021

N

7

Automatisering 2021

480

0

271

0

209

E

2021

J

7

Vervanging meubilair HvdS

125

80

44

0

1

E

2021

J

7

Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr

475

192

135

0

148

E

2021

N

7

Zonwering HvdS

29

20

0

0

9

E

2021

J

7

Onderhoudsinvesteringen  2021 HvdS

0

0

0

0

0

E

2021

J

8

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020

250

0

0

0

250

M

2021

N

* E = investering met economisch nut / M - investeringen met maatschappelijk nut / H = investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven