Corona

Ook in 2021 had corona impact op het openbare leven. Het aantal meldingen jeugdoverlast is echter, in tegenstelling tot 2020, niet gestegen maar juist gedaald. Het jongerenwerk kon gedurende de lockdowns soms alleen buiten plaatsvinden en in sommige periodes konden zij geen enkele activiteit uitvoeren.

De netwerkregisseur heeft in samenwerking met een afvaardiging uit de Marokkaanse gemeenschap en de crisisorganisatie een bijeenkomst ten behoeve van de vaccinatiebereidheid in de Marokkaanse gemeenschap georganiseerd.

In het afgelopen jaar had de gemeente te maken met de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid 19. De verschillende handhavingskaders vanuit de veiligheidsregio en Den Haag hebben veel gevraagd van de handhavers op straat. De verschillende maatregelen op basis van keuzes van het kabinet zorgden, in de ogen van een deel van het publiek, voor onduidelijkheden. Er was hierdoor soms extra spanning tussen de handhavers en inwoners/ondernemers. Naarmate het jaar vorderde nam de tolerantie jegens de regels steeds meer af en dat had zijn effect op de relatie met de inwoners. De inkomsten uit precario (terrassen) en havengelden zijn in 2021 beduidend lager dan begroot.

De bekeuringen die zijn uitgedeeld in het kader van overtredingen van de noodverordeningen zijn via het strafrecht afgehandeld. De inkomsten hieruit zijn hierdoor niet voor de gemeenten. Er zijn relatief veel waarschuwingen uitgedeeld. Dit was conform de opdracht vanuit de veiligheidsregio. Iedere aanpassing van de verordening zorgde voor een nieuwe waarschuwingsperiode. Het handhavingskader binnen de gemeente was veelal gericht op het waarschuwen en informeren en daarna pas op repressie. Het groot aantal waarnemingen (1.111) duidt op het aantal maal dat er een controle is uitgevoerd op onderstaande feiten, waarbij geen overtreding werd geconstateerd.

Handhaving op corona

Combibon sanctie

Waarneming

Waarschuwing

Bouwmarkt

0

15

0

Geen anderhalve meter afstand

95

86

36

Horeca

0

168

4

Mondkapje

29

106

17

Samenscholing

26

398

15

Speeltuinen

0

49

0

Sportvelden

0

44

0

avondklok

7

14

3

Click&collect

0

12

1

contactberoepen

0

11

1

corona check

0

123

0

noodverordening

19

24

4

quarantaineplicht

0

3

0

supermarkten

5

58

0

Totaal

181

1111

81