Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2021

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal woninginbraken

276

-10% per jaar

136

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen jeugdoverlast

708

-5% per jaar

491

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen gestoord/overspannen persoon

774

-5% per jaar

924

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling

657

-5% per jaar

659

Toelichting: De doelstelling op zowel de afname aantal meldingen overspannen persoon als afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling zijn niet behaald. Ten aanzien van het aantal meldingen gestoord/overspannen persoon geldt dat er landelijk nog steeds jaarlijks een stijging te zien is, en dat is ook het geval in Gouda. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat dit niet om unieke personen gaat. Er kunnen meerdere meldingen over één persoon worden gedaan. De meeste meldingen horen uiteindelijk niet thuis bij de politie, maar bij de zorg.

Het aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling is vrijwel gelijk gebleven. Hier is de beoogde daling van 5% niet gerealiseerd. Met de inzet van buurtbemiddeling worden mooie resultaten bereikt, maar hiermee worden niet altijd nieuwe meldingen voorkomen.