Bestuur en organisatie

Lasten * € 1.000

31.397

Baten * € 1.000

5.706

Percentage van totale uitgaven

10%

Waar staat het programma voor?

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Daarom wordt actief gewerkt aan het stimuleren van bewonersinitiatieven en (burger-)participatie. Naast de samenwerking met de inwoners van de stad behartigt Gouda haar belangen ook samen met de omliggende regio. Zowel met de gemeenten die direct om Gouda heen liggen als de ''collega'' steden Alphen aan den Rijn en Woerden is er op vele vlakken sprake van een constructieve samenwerking die al veel resultaat heeft opgeleverd.

Wat heeft Gouda bereikt?

Ruimte voor initiatieven

Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met participatiemedewerkers, wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte. Gouda Bruist ondersteunde ruim 75 lief en leedstraten. De wijkteams ontvingen € 3000 voor de communicatie met de wijk. Diverse wijkteams zagen in 2021 ondanks corona kans om leuke projecten in de buurt op te starten of mogelijk te maken.

GoudApot

Stichting GoudApot keerde ruim € 220.000 uit aan initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.

Regionale samenwerking

In 2021 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan een strategische herpositionering. De kernboodschap wordt ingezet bij lobby-activiteiten, om zo bij te dragen aan de realisatie van de belangrijkste opgaven van de regio. Deze opgaven zijn verdeeld overd rie kernthema’s: groeigebied, bereikbaarheid en economische vitaliteit.

Wat is de belangrijkste indicator?

€ 220
In 2021 heeft GoudApot € 220.000 uitgekeerd aan initiatiefnemers