Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Gouda in 2021 is omgegaan met de vermogenspositie, met het beheer van de geldstromen en met het beheersen van renterisico’s. Ook de uitvoering van het in de begroting 2021 voorgenomen treasury beleid komt aan bod.