Overzicht inzet reserves

In de onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de inzet van reserves in 2021. De verschillen tussen de gewijzigde begroting 2021 en de jaarrekening 2021 zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's.

Nr

Omschrijving

Bedrag gewijzigde begroting 2021

Jaarrekening 2021

Verschil

1

Algemene Reserve

16.617.558

16.617.558

0

2

Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.

2.543.412

3.500.593

957.181

3

Reserve Cofinanciering regionale projecten

50.000

50.000

0

4

Reserve parkeren

81.464

81.464

0

5

Reserve Organisatieontwikkeling

556.614

556.614

0

6

Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv. en beschermd wonen

1.114.880

1.114.880

0

7

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

30.503

30.503

0

8

Reserve Zuidelijk stationsgebied

300.000

300.000

0

9

Reserve Omgevingswet

250.000

250.000

0

10

Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie(K)

811.673

811.673

0

11

Reserve ZeroEmissieZone

930.000

930.000

0

Totaal stortingen

23.286.104

24.243.285

957.181

12

Algemene Reserve

-9.785.711

-9.785.711

0

13

Reserve Sociaal domein

-600.000

-600.000

0

14

Reserrve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.

0

-957.181

-957.181

15

Reserve parkeren

-40.000

-40.000

0

16

Reserve Organisatieontwikkeling

-613.670

-393.300

220.370

17

Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv. en beschermd wonen

-3.412.058

-3.721.290

-309.232

18

Reserve Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

0

-1.356.380

-1.356.380

19

Reserve Revitalisering Goudse Poort

-27.379

-27.379

0

20

Reserve Nog wzh 3 Notenboomen

-259.263

-259.263

0

21

Reserve Versnelling wonbouw en gebiedstr.

-1.944.155

-679.974

1.264.181

22

Reserve Groenfonds

-315.206

-315.206

0

23

Reserve Investeringen afval

-260.000

-260.000

0

Totaal onttrekkingen

-17.257.442

-18.395.684

-1.138.242

SALDO TOTAAL

6.028.662

5.847.601

-181.061