Eigen indicatoren

Het dashboard Duurzaamheid biedt aanvullend op deze eigen indicatoren een overzicht van diverse indicatoren op het gebied van duurzaamheid. Dit dashboard verschijnt elk jaar in de periode mei-juni. Daarnaast bevat de evaluatie van de Structuurvisie Groen en het Groenfonds, die in dezelfde periode verschijnt, indicatoren op het gebied van groen.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2021

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

22.500

Minimaal 22.500 bomen in openbaar gebied (peil 2017)

23.355 per januari 2021

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

2.067.000

Minimaal 2.067.000 m2 groen (peil 2016)

2.127.675 5m2 per januari 2021 ten opzichte van de gecorrigeerde waarde van 2.030.300 m2 in 2016 (exclusief Westergouwe).

7. Volksgezondheid en milieu

Groenherstel

10000

Toename aantal m2 openbaar groen in bestaande stad, exclusief Westergouwe

Toename van 97.375 m2 ten opzichte van 2016. In 2021 was er een toename van 77.264 m2.

Toelichting algemeen:

Het dashboard Duurzaamheid biedt aanvullend op deze eigen indicatoren een overzicht van diverse indicatoren op het gebied van duurzaamheid. Dit dashboard verschijnt elk jaar rond mei. Daarnaast bevat de evaluatie van de Structuurvisie Groen en het Groenfonds, die in dezelfde periode verschijnt, indicatoren op het gebied van groen.

Toelichting bomenbalans:

Er zijn 353 meer bomen geregistreerd dan in 2020. Dit komt deels door nieuwe aanplant in 2020-2021 en deels door zaailingen in bosplantsoen die nu apart als boom kunnen worden aangemerkt.

Toelichting groenbalans:

Vanaf 2021 voert de gemeente het groenbeheer van sluiseiland uit voor de provincie. Ook zijn er graspercelen in Steinse Groen in beheer genomen. Daarom is de toename dit jaar 77.264 m2. De toename in m2 openbaar groen ten opzichte van referentiejaar 2016 is 97.375 m2.

Overigens telt het beheersysteem kleine 'snippers' niet mee. De verkoop van zogeheten snippergroen heeft daardoor geen invloed op het gerapporteerde areaal openbaar groen.