Corona

De coronamaatregelen leverden net als in 2020 uitdagingen op voor de communicatie- en participatiecampagne voor de energietransitie. Advies van een energiecoach of door Klimaatroute werden zoveel mogelijk online aangeboden. Ook voor andere activiteiten was zoveel als mogelijk een digitaal alternatief. De uitwisseling van kennis en ervaring binnen de Transitietafels vond online plaats en ook voorafgaand aan de formele zienswijzenperiode voor de Transitievisie Warmte werd een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Het voordeel hiervan is dat de bijeenkomst eenvoudig kon worden opgenomen, waardoor inwoners de bijeenkomst konden terugkijken op een moment dat hen goed uit kwam.

Op advies, voorlichting en participatie op het gebied van klimaatadaptatie hadden de coronamaatregelen ook enige invloed, maar er was bij buitenactiviteiten meer mogelijk dan vorig jaar. Zo hebben de Tuinambassadeurs op gepaste afstand inwoners van advies kunnen voorzien over de inrichting van hun tuinen, waren er activiteiten voor Boomspiegeldag en Boomplantdag en ook het planten van nieuwe bomen in het Gouds geboortebos kon in beperkt gezelschap plaatsvinden.

In mei 2021 zou Gouda samen met Delft een groot internationaal bodemdalingscongres verwelkomen. Door de coronapandemie werd het TISOLS geannuleerd. Het zal waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden.

Door de coronasituatie heeft de uitvoering van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad enige vertraging opgelopen. Dit betreft met name de aanvullende onderzoeken naar problemen door hoogteverschillen in andere delen van de stad. Een deel van deze bijeenkomsten zijn online gehouden. De geplande en noodzakelijke huiskamergesprekken zijn uitgesteld.