Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2021

5. Sport, cultuur en recreatie

Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750

Stijging

Bijdragen door sponsoren zijn gestegen. Fondsbestuur heeft bedrijven uit de stad aangezocht.
Ook in 2022 sponsorwerving en acties onder burgers om bij te dragen.

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestedingen bezoekers

2019: € 40,70 per persoon

Stijgende trend vanaf 2010

2020 € 44,30 per persoon

5. Sport, cultuur en recreatie

Leegstand winkels gemeten in vloeroppervlak

Doel in 2023 (eind van collegeperiode) het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied: 7% Doel in 2020: 8,6%

7,5% in 2021
mogelijk worden gevolgen van corona vertraagd zichtbaar in leegstandscijfers.

5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuurdeelname bij de gesubsidieerde culturele organisaties (zowel actief en als receptief)

Stijging

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal inwoners van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de landelijke, recent aangescherpte, Beweegrichtlijn

50,40%

52,50%

52%*
N.B. in de regio daalde het percentage van 54 naar 50.

5. Sport, cultuur en recreatie

Planmatig onderhoud gemeentelijke monumenten op basis van meerjarig onderhoudsplan

2021: ca € 150.000

Ca. 15 panden met planmatige aanpak per jaar

* De cijfers worden eens per vier jaar geactualiseerd door middel van de Gezondheidsmonitor van het RIVM in samenwerking met CBS en GGD. De cijfers zijn in 2020 verzameld en in 2021 gepubliceerd.