Corona

Bewonersinitiatieven en wijkteams werden gehinderd door de corona-maatregelen om bij elkaar te kunnen komen en gezamenlijk acties uit te voeren. Tegelijk werd de ervaring uit 2020 ingezet om fysiek en/of digitaal bij elkaar te komen.