Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het BBV verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren toegevoegd.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ waarde

duizenden euro's

2017

180

217

Hier wordt niet op gestuurd.

2018

188

230

Hier wordt niet op gestuurd.

2019

206

250

Hier wordt niet op gestuurd.

2020

222

271

Hier wordt niet op gestuurd.

2021

245

290

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020

7,7

8,9

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Demografische druk

%

2021

71,1

70,1

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2021

1044

733

Hier wordt niet op gestuurd.

Toelichting

1. De gemiddelde WOZ-waarde in Gouda is sinds de vorige piek in 2010 met 17% gestegen. Ten opzichte van de dip in 2015 is het de stijging 42%. Dit is redelijk vergelijkbaar met de landelijke stijging van 20% sinds 2010 en 41% sinds 2015. Ten opzichte van vorig jaar kende Gouda een stijging van 10% in vergelijking met het gemiddelde van 7% voor Nederland.