Corona

Ondanks de coronapandemie bleef ook in 2021 de druk op de huizenmarkt onverminderd groot, waardoor geen vertraging te merken was in de woningbouw. Net als in 2020 maakten in 2021 aanzienlijk minder reizigers gebruik van het openbaar vervoer ten opzichte van 2019. Mede als gevolg van een aangepaste dienstregeling, mede vanwege besmettingen onder personeel, was voor zowel bus- als treinvervoer sprake van dalingen met 60-80% op jaarbasis. In het verlengde van de ervaringen uit 2020 vond participatie rond beleidsprocessen veelal digitaal plaats. De deelname daarin bleef onverminderd groot en dit heeft tot vergelijkbare resultaten geleid vergeleken met eerdere fysieke bijeenkomsten.