Corona

Op grond van een raadsbesluit in oktober 2020 zijn de tarieven precariobelasting voor terrassen en voor het uitstallen van goederen voor geheel 2021 op nul vastgesteld. Daarmee kon een bijdrage worden verleend aan lastenverlichting van de ondernemers met uitstallingen of terrassen. Bovendien werden de ondernemers, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het terras uit te breiden, niet extra belast.

In 2021 zijn minder bezoekers naar de stad gekomen met onder andere achterblijvende parkeerinkomsten als gevolg.

Uit het gemeentefonds heeft Gouda coronacompensatiemiddelen ontvangen. De gemeenteraad is hierover in de loop van het jaar geïnformeerd. De coronacompensatiemiddelen zijn mede aanleiding geweest voor een aanvullende tussentijdse actualisatie van de begroting door middel van de vierde begrotingswijziging 2021.