Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2021

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal banen

36.300

Behoud van het aantal banen

36.370

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

6.449

Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen

6.800

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren als positie van gemeente met hoogste leegstand (Bron Cushman & Wakefield)

plek 11 (C&W, jan 2018)

Plek buiten top 10

Cushman & Wakefield geven monitor niet meer uit;
Bekend aantal leegstaande kantoormeters: 69.100 m2; een daling van 13% t.o.v. 2020 (79.500 m2)*.

4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27 jaar

226

In de periode 2019-2022 daling realiseren van 100 jongeren

t/m 1 oktober 2021: 271 jongeren zonder werk: daling van 55 jongeren

* Deze cijfers zijn gebaseerd op de BSGR en gekoppeld aan de BAG. Er is een gedeelte van de kantoren in Gouda die niet correct gekoppeld kunnen worden (o.a. bedrijfsverzamelgebouwen) in deze analyse waardoor het aantal leegstaande vierkante meters in werkelijkheid hoger of lager kan uitvallen.