Financieel resultaat

De gemeente heeft twee actieve grondexploitaties. De rapportage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties bevat actuele informatie over deze projecten. Hieronder wordt ingegaan op de grootste veranderingen binnen de grondexploitaties.

Westergouwe

In 2021 is het Masterplan Westergouwe opgesteld. Verder is in 2021 Westergouwe-II vrijwel afgerond. In het vervolg hierop is gestart met de uitvoering van Westergouwe-III. In deze fase worden in totaal circa 900 woningen gebouwd met maatschappelijke voorzieningen. In Westergouwe-III worden verschillende woonmilieus onderscheiden. De eerste bouwkavels in Westergouwe-III zijn inmiddels verkocht aan ontwikkelaars.

Spoorzone

De grondexploitatie Spoorzone is in 2005 geopend om woningbouw, bedrijvigheid en onderwijs te realiseren langs de Burgemeester Jamessingel. Er zijn nog 2 kavels voor bebouwing over: Een kavel is verkocht voor sociale woningbouw. Het bestemmingsplan is hiervoor in 2020 herzien. Voor de andere kavel worden plannen met een hotel uitgewerkt.

Resultaat

Het resultaat van de ene grondexploitatie is sterk verbeterd, terwijl de andere grondexploitatie vrijwel ongewijzigd sluit. Hierdoor wordt er voor de ene grondexploitatie tussentijds winst genomen en zijn er vanuit de andere grondexploitatie geen effecten op het resultaat. De totale voorziening voor nadelige grondexploitaties per 31 december 2021 blijft ongewijzigd en bedraagt € 2,62 miljoen. Vanwege de vertrouwelijkheid wordt alleen het totaalbedrag van de voorzieningen voor grondexploitaties vermeld.

Het beeld voor 2021 is:

Voorziening per 31-12-2020

Mutaties voorziening in 2021

Voorziening per 31-12-2021

€ 2,62 miljoen

0

€ 2,62 miljoen